Tento buletin si môžete v anglickej verzii stiahnuť tu.

Milí priatelia orientačného behu,

Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) je poctený pridelením organizácie Majstrovstiev sveta veteránov v orientačnom behu 2020 Slovensku. Radi by sme Vás pozvali do mesta Košice a jeho okolia na juhovýchodnom Slovensku. Druhé najväčšie mesto Slovenska, ležiace na rieke Hornád, ponúka vynikajúce prostredie pre Váš pobyt aj zábavu. Historické centrum s mnohými kultúrnymi pamiatkami, butikmi, kaviarňami a letnými reštauráciami vám prinesie možnosť stráviť príjemné chvíle medzi športovými aktivitami.

Miestni organizátori z Klubu orientačného behu ATU Košice pre Vás vybrali atraktívne a náročné terény. Pre dlhú trať je to jedinečná Silická planina s krasovým terénom známa aj tým, že sa použila už počas viacerých významných podujatí v orientačného behu, ako je Svetový pohár, Akademické majstrovstvá sveta, Juniorské majstrovstvá sveta a taktiež seniorské majstrovstvá sveta, ktoré sa konali na hranici Maďarska a Slovenska. Finále na strednej trati sa bude konať v technicky veľmi náročnom teréne medzi Košicami a Prešovom. Tento terén nebol nikdy predtým použitý pre preteky v orientačnom behu. Finále šprintu v srdci krásnych Košíc by malo tiež uspokojiť všetkých nadšencov orientačného behu. Rôzne druhy terénov, vyžadujúce si rôzne špecifické zručnosti pretekárov, ponúkajú príležitosť na nezabudnuteľné podujatie.

SZOŠ a organizátori z Klubu OB ATU Košice urobia všetko preto, aby Vám pripravili nezabudnuteľné WMOC 2020.

Príďte a užite si to!

Andrej Patráš
predseda SZOŠ

Organizátori Kontaktné informácie

Slovenský zväz orientačných športov

Klub orientačného behu ATU Košice

Klub orientačného behu Kysak

Riaditeľ pretekov: Jozef Pollák

Generálny sekretár: Jana Macinská

Adresa: WMOC 2020, Watsonova 4/A, 040 01 Košice, Slovensko

Telefón: +421 915 552 320

Email: info@wmoc2020.sk

Webová stránka: www.wmoc2020.sk

IOF poradcovia Kontrolóri

IOF poradca: Francesco Giandomenico (ITA)

IOF asistent poradcu: Dmytro Miller (ITA)

Národný kontrolór: Juraj Petrinec

Asistenti národného kontrolóra: Pavol Bukovác, Andrej Patráš, Peter Vandlíček

SLOVENSKO

Slovensko je prevažne kopcovitá krajina nachádzajúca sa v strednej Európe. Žije v nej 5,5 milióna obyvateľov, hraničí s Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou. Slovensko je členským štátom Európskej únie, NATO, OSN a mnohých ďalších medzinárodných organizácií. Národná mena je EURO (€). Hlavným a zároveň najväčším mestom Slovenska je Bratislava.

KOŠICE

Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku s približne 250 000 obyvateľmi. Mesto je hospodárskym a kultúrnym centrom východného Slovenska a je sídlom Košického samosprávneho kraja, Slovenského ústavného súdu, štyroch vysokých škôl, niekoľkých múzeí, galérií a divadiel.

Väčšina historických pamiatok sa sústreďuje v centre mesta, čo z neho robí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu Slovenska. Dominantou centra mesta je gotická katedrála sv. Alžbety a hneď vedľa sa nachádzajúce Štátne divadlo. Hlavná ulica lemovaná šľachtickými domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami slúži ako mestská promenáda.

V roku 2013 získalo mesto prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry a v roku 2016 titul Európske mesto športu.
Košice sú známe ako mesto s bohatou športovou tradíciou. Pravidelne od roku 1924 sa tu organizuje najstarší maratón v Európe – Medzinárodný maratón mieru. V minulosti sa v Košiciach konalo mnoho svetových podujatí, ako sú napr. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 a 2019, ale aj akademické majstrovstvá sveta v orientačnom behu 2006 a juniorské majstrovstvá sveta v orientačnom behu 2012.

Košice majú vlhkú kontinentálnu klímu, v auguste s priemernou dennou  teplotou 25ºC a zrážkami 70mm.

CENTRUM WMOC

Centrum WMOC 2020 sa nachádza v Košickom kultúrnom centre, ktoré je vzdialené 10-15 minút chôdze od centra mesta a je ľahko dostupné autom alebo mestskou hromadnou dopravou.
Pretekári budú môcť počas registrácie využiť kaviareň, tlačové centrum a ponuku športových obchodov.
Adresa centra podujatia: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice
Súradnice GPS: 48.714112, 21.256424

PROGRAM

Štvrtok 6.august Otvorenie Centra WMOC (Event centrum)
Piatok 7.august Modelový tréning pre šprint, Otvárací ceremoniál
Sobota 8.august Kvalifikácia šprintu
Nedeľa 9.august Finále šprintu, Vyhlásenie výsledkov
Pondelok 10.august Voľný deň, Modelový tréning pre lesnú kvalifikáciu a pre finále na strednej trati
Utorok 11.august Lesná kvalifikácia
Streda 12.august Finále na strednej trati, Vyhlásenie víťazov, Banket
Štvrtok 13.august Voľný deň, Modelový tréning pre finále na dlhej trati
Piatok 14.august Finále na dlhej trati, Vyhlásenie víťazov, Záverečný ceremoniál

PRETEKY

Preteky v šprinte pozostávajú z kvalifikácie a finále. Lesné preteky  pozostávajú z kvalifikácie, finále na strednej trati a finále na dlhej trati. Postupujúci do každého finále sa určia v súlade s IOF pravidlami. Podrobnosti budú zverejnené v Bulletine 2 a na internetovej stránke WMOC www.wmoc2020.sk.

ČASY VÍŤAZOV

podľa IOF pravidiel:

Kateg. SQ+SF FQ MF LF Kateg. SQ+SF FQ MF LF R.nar.
M35 12-15 50 30-35 70 W35 12-15 40 30-35 55 -1985
M40 12-15 50 30-35 65 W40 12-15 40 30-35 50 -1980
M45 12-15 45 25-30 60 W45 12-15 35 25-30 45 -1975
M50 12-15 45 25-30 55 W50 12-15 35 25-30 45 -1970
M55 12-15 40 25-30 50 W55 12-15 35 25-30 45 -1965
M60 12-15 40 25-30 50 W60 12-15 35 25-30 45 -1960
M65 12-15 40 25-30 50 W65 12-15 35 25-30 45 -1955
M70 12-15 40 25-30 50 W70 12-15 35 25-30 45 -1950
M75 12-15 40 25-30 50 W75 12-15 35 25-30 45 -1945
M80 12-15 40 25-30 50 W80 12-15 35 25-30 45 -1940
M85 12-15 40 25-30 50 W85 12-15 35 25-30 45 -1935
M90 12-15 40 25-30 50 W90 12-15 35 25-30 45 -1930
M95 12-15 40 25-30 50 W95 12-15 35 25-30 45 -1925
M100 12-15 40 25-30 50 W100 12-15 35 25-30 45 -1920

Legenda

SQ = kvalifikácia šprintu – čas víťaza v minútach
SF = finále šprintu – čas víťaza v minútach
FQ = lesná kvalifikácia – čas víťaza v minútach
MF = finále na strednej trati – čas víťaza v minútach
LF = finále na dlhej trati – čas víťaza v minútach
R.nar.: Aby sa pretekár mohol zúčastniť, musí sa narodiť v uvedenom roku alebo skôr.

MEDAILE

Budú udelené pretekárom, ktorí sa umiestnia na prvých 3 miestach v každej kategórii (A-finále).

MIESTA PRETEKOV

CESTOVNÉ VZDIALENOSTI

z centra podujatia (EC):

Modelový tréning pre šprint Kvalifikácia šprintu Finále šprintu Modelový tréning pre lesnú kvalifikáciu a pre finále na strednej trati Lesná kvalifikácia Finále na strednej trati Modelový tréning pre finále na dlhej trati Finále na dlhej trati
4 km 4 km 3 km 20 km 15 km 39 km 69 km 70 km

KVALIFIKÁCIA ŠPRINTU

Košice – areál Technickej univerzity

Kvalifikácia šprintu prebehne v areáli Technickej univerzity a na priľahlom sídlisku. Oblasť pretekov je rovinatá a pozostáva z dvoch rôznych častí. Jednu tvorí areál univerzity s administratívnymi budovami a priľahlými parkami. Druhá časť je tvorená starším typom mestských obytných blokov a malých parkov nachádzajúcich sa medzi nimi. V tejto oblasti sa nachádza tiež niekoľko nových bytových domov.

Mapa: ISSOM standard, mierka 1:4 000 alebo 1:3 000, ekvidištanta 2 m, premapované 2020

FINÁLE ŠPRINTU

Košice – centrum mesta

Finále šprintu sa uskutoční priamo v centre Košíc. Pretekový priestor je rovinatý s minimálnym prevýšením, zahŕňa 2 rozdielne typy terénu. Jednu časť tvorí historické centrum mesta pozostávajúce z kombinácie ulíc, priechodov, nádvorí a malých námestí s občasnými vegetačnými prvkami. Druhú, menšiu časť tvorí mestský park. Nachádza sa tam viac rozmanitých vegetačných prvkov ako sú záhony a živé ploty a tiež niekoľko umelých objektov.
Cieľová aréna sa bude nachádzať v parku.

Mapa: ISSOM standard, mierka 1:4 000 alebo 1:3 000, ekvidištanta 2 m, premapované 2020

LESNÁ KVALIFIKÁCIA

Budimír

Preteky lesnej kvalifikácie pre strednú a dlhú trať sa uskutočnia len pár minút cesty z Košíc. Priestor je kombináciou detailného terénu s typickým kontinentálnym terénom. V teréne sa vyskytuje väčšinou čistý listnatý les s veľmi dobrou priebežnosťou a viditeľnosťou a lesné chodníky a cesty strednej hustoty. V menšej časti terénu sa nachádza hustejší porast. Striedanie detailného čítania mapy v náročnom teréne s behom v čistom kontinentálnom teréne si bude vyžadovať voľbu správnej rýchlosti behu.

Mapa: ISOM 2017 standard, mierka 1:10 000 or 1:7 500, ekvidištanta 5 m, premapované 2020

FINÁLE NA STREDNEJ TRATI

Sigord

Finále na strednej trati sa uskutoční v okolí rekreačného strediska Sigord. V tomto priestore sa zatiaľ nekonali žiadne preteky v orientačnom behu.
Priestor sa nachádza v nadmorskej výške medzi 420 až 570 m. Je bohatý na terénne detaily pochádzajúce zo zosuvov pôdy a terénnej erózie. Pre tento terén je typický výskyt bažín. Vegetáciu tvorí väčšinou listnatý les, priebežnosť a viditeľnosť je väčšinou dobrá. V priestore sa nachádza len niekoľko oblastí s hustejším porastom. Vyskytuje sa tam stredne hustá sieť lesných chodníkov a ciest. Podrobné čítanie mapy v náročnom teréne v kombinácii so správnym používaním buzoly a správnej rýchlosti behu bude pre všetkých pretekárov veľkým zážitkom.

Mapa: ISOM 2017 standard, mierka 1:10 000 or 1:7 500, ekvidištanta 5 m, premapované 2020

FINÁLE NA DLHEJ TRATI

Silica

Silická planina, najobľúbenejšia a najatraktívnejšia časť národného parku Slovenský kras, bude miestom posledných finálových pretekov. V nadmorskej výške medzi 510 až 610 m.n.m sa tu nachádza krasový terén s veľkými závrtmi. Na svahoch závrtov sú často kamenné polia a zrázy s výškou 1 až 3 metre. V teréne je niekoľko priepastí, ktoré vznikli eróziou krasového terénu.
Priestor pretekov sa vyznačuje 3 rozdielnymi typmi vegetácie. Prvým typom je väčšinou listnatý les s občasnými ihličnatými stromami, kde je veľmi dobrá priebežnosť a viditeľnosť. Druhá časť je polootvorená alebo otvorená oblasť s rôznou priebežnosťou a viditeľnosťou. V tretej časti terénu sa vyskytuje hustejšia vegetácia.
V týchto pretekoch bude najväčšou výzvou výber správnej voľby postupu.

Mapa: ISOM 2017 standard, mierka 1:10 000 or 1:7 500, ekvidištanta 5 m, premapované 2020

PRIHLÁŠKY a PLATBY

Prihlášky budú spustené 1.júna 2019 na IOF Eventore.
Je možné prihlásiť sa len na šprintové preteky, len na lesné preteky alebo spolu na obidvoje.
Prihlášky sú platné až po zaplatení štartovného.

ŠTARTOVNÉ (€)

Termín iba Šprint iba Lesné preteky aj Šprint aj Lesné preteky
Do 7.1. 2020 90 100 130
Do 7.5. 2020 110 120 150
Do 30.6. 2020 140 150 180

ZMENY a NESKORÉ PRIHLÁŠKY

Zmeny do 30.6. 2020 sú bezplatné. Po tomto termíne je poplatok 10 € za zmenu.
Prihlášky po 30.6. 2020 sú možné iba v prípade voľných miest za extra poplatok 30 €.

ODHLÁŠKY

Pred 31.5. 2020 – vratka 70% platby.
Pred 30.6. 2020 – vratka 50% platby.
Po 30.6. 2020 – bez vrátenia platby.

RAZIACI SYSTÉM

Bude použitý raziaci systém SPORTident. Okrem klasického SPORTidentu bude aktivovaný aj bezdotykový režim (Air +). Môžu byť použité čipy SI aj SIAC. Čipy SIAC si môžete prenajať od organizátora za poplatok 15 € na celý týždeň, ak si ho objednáte v prihláškovom systéme Eventor. Pri prenájme až na mieste prezentácie pretekov je poplatok 5 € za jeden deň alebo 20 € za celý týždeň.

ANTIDOPING

Platia antidopingové pravidlá IOF: http://orienteering.org/anti-doping

ZAKÁZANÉ ÚZEMIA – staré mapy

Oblasti, na ktoré sa vzťahuje zákaz využívania na o-aktivity, sú zobrazené na webovej stránke https://wmoc2020.sk/embargoed-areas alebo http://eventor.orienteering.org/Events/show/5550

Staré mapy pretekových priestorov si môžete stiahnuť na stránke https://www.wmoc2020.sk/classesandmaps alebo cez kontakt info@wmoc2020.sk

OBLEČENIE

Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa oblečenia. Organizátori odporúčajú pokrytie celých dolných končatín pre lesnú kvalifikáciu a finále strednej aj dlhej trate. Obuv s kovovými hrotmi nie je povolené používať pre kvalifikáciu a finále šprintu.

TRÉNINGOVÉ MOŽNOSTI

Preteky v podobných terénoch pred WMOC 2020 budú uverejnené na www.wmoc2020.sk s jednotlivými odkazmi na podujatia.

Najlepšou príležitosťou na preteky v teréne relevantnom pre finále dlhej trate a šprintu je Slovak karst cup 2019 – http://karst2019.obkosice.sk

Mapy oblastí relevantných terénov pre samostatný tréning poskytne organizátor na požiadanie – kontaktujte info@wmoc2020.sk

VEREJNÉ PRETEKY

5-dňové preteky „Slovak Karst cup“ http://karst2020.obkosice.sk sa budú konať v priestoroch WMOC súčasne alebo priamo po pretekoch WMOC 2020. Možné sú aj prihlášky na jednotlivé dni.

UBYTOVANIE

WMOC 2020 ponúka všetky druhy ubytovania od luxusných hotelov až po kempingové ubytovanie.
Na stránke www.wmoc2020.sk nájdete rôzne kategórie hotelov a penziónov a tiež ponuku ubytovania na internáte, v kempe a v telocvični.

Pre viac informácií alebo rezerváciu kontaktujte:

iveta.koniarova@progress.sk (hotely a penzióny)

accommodation2@wmoc2020.sk (internáty, kemping, telocvičňa)

STRAVOVANIE

V Košiciach sa nachádza množstvo reštaurácií so širokou ponukou rôznych druhov jedál. Väčšina z týchto reštaurácií má letné záhrady, kde si môžete posedieť, jesť a piť. Nájdete tu aj miesta s rýchlym občerstvením, ako je hotdog, kebab, pizza (od 2-3 €) a samozrejme s tradičnými slovenskými jedlami.
Pivovarníctvo má na Slovensku dlhú históriu a tradíciu. Okrem svetoznámych pív môžete ochutnať miestne vyrábané pivá od 1,50 €.

Počas pretekov si budete môcť zakúpiť jedlo v stravovacích stanoch v cieľových arénach.

DOPRAVA

Pre šprintovú kvalifikáciu a finále šprintu nebude žiadna organizovaná doprava. Obe šprintové arény sú dostupné verejnou dopravou.

Organizátor zabezpečí v obmedzenom rozsahu dopravu na lesné modelové tréningy a lesné preteky. Lístky na túto dopravu je možné zakúpiť si za 55 € cez Eventor v čase registrácie, avšak najneskôr do 7.5 2020.
Po tomto termíne bude možná objednávka dopravy iba podľa dostupnosti za cenu 80 €. Bankové údaje sú uvedené nižšie.

Cena dennej dopravy bude zverejnená na internetovej stránke www.wmoc2020.sk od 1.6. 2019.

PARKOVANIE

Parkoviská pre autá budú k dispozícii len počas lesných pretekov a lesných modelových tréningov. Celková cena parkovacieho povolenia pre autá je 15 €.
Parkovanie pre dodávky, karavany a autobusy bude k dispozícii pre šprintové a lesné preteky, vrátane modelových tréningov. Cena parkovacieho povolenia pre dodávku / karavan je 30 €, pre autobus 70 €.

Ďalšie informácie budú zverejnené na www.wmoc2020.sk

Prepravné a parkovacie povolenia je možné objednať si prostredníctvom Eventoru pri registrácii alebo na adrese transport@wmoc2020.sk (do 30. apríla 2020) spolu s platbou na účet:

Názov účtu: Klub orientacneho behu ATU Kosice
IBAN: SK04 0900 0000 0051 5469 3324
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Adresa: Watsonova 4A, 040 01 Kosice
Banka: Slovenska sporitelna
Addresa banky: B. Nemcovej 30, 040 01 Kosice

VÍZA

V závislosti od krajiny bydliska môžu zahraniční cestujúci potrebovať obstaranie si víz pred vstupom na Slovensko.

Víza nepotrebujete, ak pochádzate z členskej krajiny Európskej únie alebo Schengenského priestoru. Viac informácií nájdete na stránke http://www.slovak-republic.org/visa-embassies

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pošlite e-mail na adresu info@wmoc2020.sk

STAROSTLIVOSŤ O DETI a ÚSCHOVŇA BATOŽINY

Počas pobytu v lese sa môžeme postarať o vaše deti a v označenom priestore si môžete odložiť batožinu.

Deti musia byť staršie ako 3 roky a bez plienok. Svoju požiadavku na starostlivosť o dieťa pošlite na adresu info@wmoc2020.sk

POISTENIE

Každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Pred cestou Vám odporúčame zaobstarať si osobné zdravotné a / alebo cestovné poistenie.

CESTA do KOŠÍC

Košice sú ľahko dostupné všetkými dopravnými prostriedkami. K dispozícii je medzinárodné letisko, železničná a autobusová stanica s mnohými medzinárodnými priamymi vlakovými a autobusovými spojmi.

Priame lety do Košíc sú z Londýna, Düsseldorfu, Istanbulu, Mníchova, Prahy, Viedne, Varšavy a Bratislavy. Z letiska sa do mesta dostanete autobusom alebo taxíkom. Na letisku má svoje kancelárie niekoľko autopožičovní.

Priame vlakové spojenia do Košíc sú z Prahy, Bratislavy, Budapešti, Krakova, Kyjeva a Viedne.

VITAJTE

Tešíme sa na stretnutie s Vami na štarte WMOC 2020 v Košiciach.