Prihlásenie na WMOC je možné cez IOF Eventor:
Registrácia na WMOC 2020.

Prihláška pretekára je platná a jeho/jej meno sa objaví medzi prihlásenými, až po zaplatení štartovného.
Je potrebné uhradiť aj objednané služby.

Prosíme, aby ste pri platbách prednostne používali úhradu bankovým prevodom.

Aby ste sa mohli prihlásiť na WMOC, potrebujete mať účet na Eventore.
Ak už máte účet vytvorený, tak prejdite na IOF Eventor pomocou odkazu vyššie a prihláste sa.
Ak účet ešte nemáte, tak si ho môžete vytvoriť. Kliknite na odkaz vyššie a v pravom hornom rohu uvidíte:
Create account.

Po prihlásení si vyberte, ktorých pretekov sa chcete zúčastniť.
Taktiež si cez Eventor môžete objednať služby (SIAC čip, prepravu, parkovanie).

Ak ste už prihlásený a chcete iba pridať službu:

  • Nájdite svoju prihlášku.
  • Kliknite na zelenú značku na pravej strane (change the entry).
  • Na sivom pruhu kliknite na nákupný košík a vyberte si požadovanú službu, prípadne množstvo.
  • Na základe vybraných položiek Vám bude vytvorená faktúra.

Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktuje nás na info@wmoc2020.sk.

Vyhlásenie o všeobecnom nariadení na ochranu údajov (GDPR)
Ukladanie osobných údajov

Jednotlivci prihlasujúci sa na veteránske majstrovstvá sveta v orientačnom behu (WMOC 2020) zašlú osobné údaje do prihláškového systému Eventor, ktorý je spravovaný Medzinárodnou federáciou orientačného behu IOF. Odtiaľ budú miestni organizátori WMOC zhromažďovať údaje, ktoré sú potrebné pre účasť na majstrovstvách a na súvisiacich činnostiach, vrátane ubytovania poskytovaného organizátorom. Jedná sa o osobné údaje ako meno, vek, klub, adresa, krajina, emailová adresa, prípadne iné, ak sú pre účasť nevyhnutné. Počas pretekov sa štartovné listiny a výsledky zverejnia na internete a budú obsahovať meno jednotlivých účastníkov, vekovú kategóriu a krajinu. Miestni organizátori nebudú zdieľať osobné údaje účastníkov s treťou stranou, budú ich bezpečne ukladať na príslušné médiá a vymažú súbory obsahujúce osobné údaje hneď, ako to bude možné po dokončení WMOC. Účastník zaslaním prihlášky na WMOC a súvisiace aktivity, vrátane ubytovania poskytovaného organizátorom, potvrdzuje právo organizátora uchovávať uvedené osobné údaje až do ukončenia WMOC. Informácie o ukladaní údajov v databáze IOF nájdete na http://orienteering.org/data-protection-at-the-iof

Fotografovanie a filmovanie

Počas WMOC aktivít budú vyhotovované fotografie, video a zvukové záznamy za účelom informovania verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, na propagáciu orientačného behu, atď. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním Vašej osoby, oznámte bezodkladne túto skutočnosť  fotografovi.