Prihlášky po 30. júni 2023 sú možné v prípade voľných miest v štartovej listine.

Šprint a lesné preteky – 195 eur

Iba šprint – 150 eur

Iba lesné – 160 eur

Extra poplatok za prihlášky po poslednom termíne je 30 €.

Oneskorené prihlášky a zmeny je možné vykonať len prostredníctvom emailu: info@wmoc2023.sk

Vyhlásenie o všeobecnom nariadení na ochranu údajov (GDPR)
Ukladanie osobných údajov

Jednotlivci prihlasujúci sa na veteránske majstrovstvá sveta v orientačnom behu (WMOC 2023) zašlú osobné údaje do prihláškového systému Eventor, ktorý je spravovaný Medzinárodnou federáciou orientačného behu IOF. Odtiaľ budú miestni organizátori WMOC zhromažďovať údaje, ktoré sú potrebné pre účasť na majstrovstvách a na súvisiacich činnostiach, vrátane ubytovania poskytovaného organizátorom. Jedná sa o osobné údaje ako meno, vek, klub, adresa, krajina, emailová adresa, prípadne iné, ak sú pre účasť nevyhnutné. Počas pretekov sa štartovné listiny a výsledky zverejnia na internete a budú obsahovať meno jednotlivých účastníkov, vekovú kategóriu a krajinu. Miestni organizátori nebudú zdieľať osobné údaje účastníkov s treťou stranou, budú ich bezpečne ukladať na príslušné médiá a vymažú súbory obsahujúce osobné údaje hneď, ako to bude možné po dokončení WMOC. Účastník zaslaním prihlášky na WMOC a súvisiace aktivity, vrátane ubytovania poskytovaného organizátorom, potvrdzuje právo organizátora uchovávať uvedené osobné údaje až do ukončenia WMOC. Informácie o ukladaní údajov v databáze IOF nájdete na http://orienteering.org/data-protection-at-the-iof

Fotografovanie a filmovanie

Počas WMOC aktivít budú vyhotovované fotografie, video a zvukové záznamy za účelom informovania verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, na propagáciu orientačného behu, atď. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním Vašej osoby, oznámte bezodkladne túto skutočnosť  fotografovi.