Terény

Lesná kvalifikácia

Finále na strednej trati

Finále na dlhej trati

Cieľové arény

Kvalifikácia šprintu

Finále šprintu

Lesná kvalifikácia

Finále na strednej trati

Finále na dlhej trati

Parkoviská

Finále na strednej trati

Finále na dlhej trati