15.máj 2021, WMOC 2023

Milí športoví priatelia

termín  preloženého šampionátu WMOC2020 na Slovensku je známy. WMOC sa uskutoční v dňoch 11.-18.8.2023.
Po ročnej vynútenej prestávke začína tím organizátorov s obnovou prípravy podujatia. Našim cieľom je sprostredkovať Vám skvelé športové zážitky a tiež dostatok príležitostí na relax a aktívny odpočinok.
Už teraz sa na Vás tešíme a pozývame Vás na WMOC 2023 v Košiciach.

13.august 2020, Tréningové preteky WMOC 2023, E4 výsledky

E4 Medzičasy – Výsledky, vrátane medzičasov

E4 RouteGadget – Route gadget, nahrávanie postupov

12.august 2020, Tréningové preteky WMOC 2023, E3 výsledky

E3 Medzičasy – Výsledky, vrátane medzičasov

E3 RouteGadget – Route gadget, nahrávanie postupov

10.august 2020, Tréningové preteky WMOC 2023, E2 výsledky

E2 Medzičasy – Výsledky, vrátane medzičasov

E2 RouteGadget – Route gadget, nahrávanie postupov

9.august 2020, Tréningové preteky WMOC 2023, E1 výsledky

E1 Medzičasy – Výsledky, vrátane medzičasov

E1 RouteGadget – Route gadget, nahrávanie postupov

6.august 2020, Tréningové preteky WMOC 2023, Pokyny

Zverejňujeme Pokyny na tréningové preteky.

2.júl 2020, Tréningové preteky WMOC 2023, Rozpis

Zverejňujeme Rozpis na tréningové preteky.

20.jún 2020, Tréningové preteky

Milí priatelia,

veríme, že  všetci ste zvládli v dobrom zdraví neočakávané obmedzenia, ktoré nám priniesla v jarných
mesiacoch pandémia koronavírusu. Všetkým nám chýbal neobmedzený pohyb po lese s mapou v ruke, stretávanie
sa s priateľmi, či vzrušujúca preteková atmosféra. Hovorí sa, že po búrke býva najjasnejšia obloha. Preto veríme, že
po obmedzujúcom období si s ešte väčšou radosťou vychutnáme aktivity nášho krásneho športu.

Niektorí z Vás sa obrátili na nás s požiadavkou na možnosti tréningu v čase pôvodného konania sa WMOC. Títo
záujemcovia do Košíc z rôznych dôvodov tak- či tak pricestujú, ak im to platné nariadenia dovolia. Rozhodli sme sa
vyjsť im v ústrety. V období 9.-13.8.2020 pripravíme 4 tréningové preteky s voľným štartom počas dlhšej dennej
doby:

9.8. (nedeľa) šprint v Košiciach
10.8. (pondelok) middle? v blízkosti Košíc
12.-13.8. (streda, štvrtok) skrátený long v krasových terénoch Slovenského krasu v blízkosti Rožňavy (Plešivecká
planina, alt. Silická planina)

Slovensko je z hľadiska ochorenia Covid-19 jedna z najbezpečnejších krajín na svete. Od 1.júla je pri dodržiavaní
hygienických doporučení povolená organizácia športových podujatí do 1 000 účastníkov. Samozrejme, situáciu
budeme naďalej pozorne sledovať, pričom upozorňujeme na možné zmeny, ktoré vyplynú z aktuálnych pravidiel.
Bližšie informácie budú zverejnené do 30.júna 2020 a následne budú priebežne aktualizované.

Želáme Vám pekné leto.

17.apríl 2020, Pravidlá vrátenia poplatkov za štartovné, požičanie SI, parkovanie a dopravu WMOC 2020

Vážení priatelia orientačného behu,

nečakané zrušenie organizácie šampionátu nás postavilo pred neľahkú úlohu prijať rozhodnutie, akým spôsobom sa vyrovnať s pretekármi, ktorí už zaplatili vstupné poplatky. Priviedlo nás to do zložitej situácie, pretože na prípravu už boli vynaložené značné finančné prostriedky. Vzhľadom na okolnosti sme sa snažili nájsť čo najvhodnejšie riešenie, ktoré by bolo spravodlivé pre obe strany. Chceme vás v tejto súvislosti poprosiť o istú mieru porozumenia.

Podmienky pre vrátenie poplatkov boli stanovené v súlade pravidla 7.9 v súčasnosti platných IOF pravidiel.

„7.9 Ak musí byť podujatie (alebo jeho časť) zrušené z dôvodov „vyššej moci“, napr. poveternostné podmienky, zničenie terénu, organizátor si môže ponechať proporcionálnu časť štartovného na pokrytie nákladov. “

Na základe toho sme sa v spolupráci s IOF dohodli na nasledovných zásadách:

Štartovné

  • Z každého štartovného poplatku odpočítame 30 EUR. Zvyšná čiastka bude prevedená do 31. mája 2020 na ten istý účet, z ktorého bola pôvodne zaplatená. Zvyšná suma môže byť ešte krátená o administratívne bankové poplatky a poplatky Paypal.
  • Ako náhrada za odpočítanú čiastku, bude účastníkom, ktorí sa znovu prihlásia na WMOC 2023, poskytnutá zľava na štartovnom vo výške 30 EUR.

Poplatky za prenájom SI, parkovanie a dopravu

  • Tieto poplatky budú vrátené spolu so štartovným v plnej výške.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými v roku 2023. Želáme Vám a Vašim rodinám všetko najlepšie a čo najskorší možný štart na pretekoch.

9.apríl 2020, Odložené Majstrovstvá sveta veteránov na Slovensku sa uskutočnia v roku 2023

Minulý víkend predsedníctvo IOF na svojom zasadnutí diskutovalo o osude podujatí, ktoré boli zrušené v dôsledku choroby COVID-19. Predsedníctvo rozhodlo, že ak sa Svetové hry veteránov (WMG) v Japonsku (ktoré zahŕňajú aj WMOC) uskutočnia v roku 2021, odloženému WMOC 2020 by sa mal ponúknuť rok 2023. Medzičasom organizátori WMG v Japonsku potvrdili, že ich podujatie sa uskutoční podľa plánu. Preto Vám s potešením oznamujeme, že zrušené WMOC 2020 sa na Slovensku uskutoční v roku 2023.

Veľa pretekárov prejavilo záujem o tohtoročné podujatie a tešilo sa na ponúkané terény. Nie je však potrebné zúfať. Terény nikam neodídu a organizátorský tím chce pripraviť kvalitné preteky pre Vás aj o tri roky . Aj keď je dovtedy veľmi dlhá doba, sme silno presvedčení, že akcia v roku 2023 bude stáť za to.

V súčasnosti hľadáme spôsob pre vysporiadanie štartovného tým, ktorí sa prihlásili na podujatie v roku 2020. Podmienky pre toto vysporiadanie budú zverejnené v nasledujúcich dňoch.

27.marec 2020, Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu sa v roku 2020 na Slovensku neuskutočnia

Vážení športoví priatelia,
v posledných dňoch sme museli urobiť doteraz najťažšie rozhodnutie spojené s organizáciou svetového sviatku veteránov v orientačnom behu. Žiaľ, šírenie pandémie koronavírusu sa zatiaľ nepodarilo zastaviť. Stanoviská odborníkov nás presvedčili, že zaistenie zdravia účastníkov WMOC, ktoré je našou prioritou, je pre organizačný tím nezvládnuteľná úloha.  Po dohode s IOF sa preto WMOC 2020 prekladajú na zatiaľ neurčený termín.

S IOF sme v  jednaní ohľadom usporiadania šampionátu na Slovensku v niektorom z nasledujúcich rokov. Taktiež s IOF konzultujeme finančné vysporiadanie prihlásených účastníkov. O novom termíne, ako aj o podmienkach finančného vysporiadania Vás budeme informovať ihneď, ako to bude možné. Prosíme Vás o trpezlivosť a zhovievavosť v tejto neľahkej situácii.

Dovoľte nám popriať Vám pevné zdravie a vyjadriť podporu všetkým, ktorých pandémia Covid-19 akýmkoľvek spôsobom zasiahla. A taktiež vyjadriť presvedčenie, že v novom termíne organizácie WMOC na Slovensku sa všetci s radosťou stretneme.

15.marec 2020, COVID-19

V súvislosti s informáciami o šírení vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že zdravie všetkých účastníkov je našou prioritou. Pozorne sledujeme vývoj šírenia COVID-19 a berieme na zreteľ rady našej vlády a Svetovej zdravotníckej organizácie. Všetky naše rozhodnutia o budúcnosti podujatia budú koordinované s IOF a príslušnými zdravotníckymi organizáciami. Momentálne prípravy na podujatie stále pokračujú podľa plánu. S vývojom situácie Vás budeme informovať o nových rozhodnutiach.

21.december 2019, Patróni  a  ambasádori

WMOC je podujatím, ktoré bude patriť v roku 2020 k najväčším športovým sviatkom nielen v Košiciach, ale aj v Košickom regióne a aj na Slovensku. S potešením dávame na vedomie informáciu o prevzatí záštity nad jednotlivými disciplínami a taktiež informáciu o športových ambasádoroch, ktorými budú 3 olympijskí víťazi.  Čítajte viac >>

4.október 2019, Dobrovoľníci

Prihlasovanie dobrovoľníkov je spustené.

1.október 2019, Ubytovanie

Spustili sme možnosť rezervácie ubytovania na internáte.

1.jún 2019, Registrácia 

Registrácia cez IOF Eventor je spustená.

1.jún 2019, Preprava

Ceny dennej prepravy

Modelový tréning pre lesnú kvalifikáciu a pre finále na strednej trati 8 Eur
Lesná kvalifikácia 7 Eur
Finále na strednej trati 13 Eur
Modelový tréning pre finále na dlhej trati 20 Eur
Finále na dlhej trati 20 Eur

Lístky na dennú prepravu je možné objednať cez IOF Eventor