21.december 2019, Patróni  a  ambasádori

WMOC je podujatím, ktoré bude patriť v roku 2020 k najväčším športovým sviatkom nielen v Košiciach, ale aj v Košickom regióne a aj na Slovensku. S potešením dávame na vedomie informáciu o prevzatí záštity nad jednotlivými disciplínami a taktiež informáciu o športových ambasádoroch, ktorými budú 3 olympijskí víťazi.  Čítajte viac >>

4.október 2019, Dobrovoľníci

Prihlasovanie dobrovoľníkov je spustené.

1.október 2019, Ubytovanie

Spustili sme možnosť rezervácie ubytovania na internáte.

1.jún 2019, Registrácia 

Registrácia cez IOF Eventor je spustená.

1.jún 2019, Preprava

Ceny dennej prepravy

Modelový tréning pre lesnú kvalifikáciu a pre finále na strednej trati 8 Eur
Lesná kvalifikácia 7 Eur
Finále na strednej trati 13 Eur
Modelový tréning pre finále na dlhej trati 20 Eur
Finále na dlhej trati 20 Eur

Lístky na dennú prepravu je možné objednať cez IOF Eventor