KONTAKTY

Všeobecné informácie: info@wmoc2023.sk

Dobrovoľníci: volunteers@wmoc2023.sk

Sekretariát: +421 915 552 320

Klub OB ATU Košice
WMOC 2020
Watsonova 4/A
040 01 Košice
Slovensko