Pravidlá vrátenia  poplatkov za štartovné, požičanie SI, parkovanie a dopravu WMOC 2020

Vážení priatelia orientačného behu,

nečakané zrušenie organizácie šampionátu  nás postavilo pred neľahkú úlohu prijať rozhodnutie, akým spôsobom sa vyrovnať s pretekármi, ktorí už zaplatili vstupné poplatky. Priviedlo nás to do zložitej situácie, pretože na prípravu už boli vynaložené značné finančné prostriedky. Vzhľadom na okolnosti sme sa snažili nájsť čo najvhodnejšie riešenie, ktoré by bolo spravodlivé pre obe strany. Chceme vás v tejto súvislosti poprosiť o istú mieru porozumenia.

Podmienky pre vrátenie poplatkov boli stanovené v súlade pravidla 7.9 v súčasnosti platných IOF pravidiel.

„7.9 Ak musí byť podujatie (alebo jeho časť) zrušené z dôvodov „vyššej moci“, napr. poveternostné podmienky, zničenie terénu, organizátor si môže ponechať proporcionálnu časť štartovného na pokrytie nákladov. “

Na základe toho sme sa v spolupráci s IOF dohodli na nasledovných zásadách:

Štartovné

  • Z každého štartovného poplatku odpočítame 30 EUR. Zvyšná čiastka bude prevedená do 31. mája 2020 na ten istý účet, z ktorého bola pôvodne zaplatená. Zvyšná suma môže byť ešte krátená o administratívne bankové poplatky a poplatky Paypal.
  • Ako náhrada za odpočítanú čiastku, bude účastníkom, ktorí sa znovu prihlásia na WMOC 2023, poskytnutá zľava na štartovnom vo výške 30 EUR.

Poplatky za prenájom SI, parkovanie a dopravu

  • Tieto poplatky budú vrátené spolu so štartovným v plnej výške.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými v roku 2023. Želáme Vám a Vašim rodinám všetko najlepšie a čo najskorší možný štart na pretekoch.